บาคาร่าเล่นมากประสบการณ์ยิ่งมากขึ้น

บาคาร่าประสบการณ์มากหรือน้อย ก็ ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เสมอไป เพราะประสบการณ์จำนวนมากที่ผ่านมาเป็นประสบการณ์ในด้านเดียวกันทั้งหมด ในแง่เดียวกันทั้งหมด ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยต่อการเล่น บาคาร่า ไม่ต่างอะไรกับคนที่มีประสบการณ์น้อยๆนั้นและครับ หรือจะกล่าวว่าประสบการณ์ไม่ได้เพิ่มขึ้นจากเดิมก็ว่าได้ครับ หากเข้าไปเล่บ บาคาร่า เราแทงแต่แบบเดิมๆที่เราเคยแทง ไม่ได้สังเกตหรือไม่ได้นำเอาเทคนิคการตัดสินใจการลงเดิมพันของคนเก่งๆที่เราพบเห็นมาใช้เลยทำอย่างนั่นเรื่อยๆเป็นระยะเวลาหลายเดือน หรือ เป็น ปี ก็ถือว่าประสบการณ์เล่น บาคาร่า ไม่ได้มากขึ้นแต่อย่างใด จะต่างจากคนเล่น บาคาร่า ด้วยวิธีคิด วิธีตัดสินใจที่ต่างออกไป

13